• Slide Background Image
  DỰ ÁN PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
  EAS VIETNAM INTERNATIONAL PROJECTS
  The values that cannot be bought with money and no one can bring it to you,
  except EAS Vietnam can create your next future values!
bg thuong mai dien tu quoc te
Phát triển Tài năng cho Sinh viên (YLPs)
Saving...

Hoạt động dự án của EAS Việt Nam không chỉ là hoạt động của một tổ chức đơn lẻ mà nó mang tầm các gói chương trình giải pháp kinh tế, khoa học, giáo dục và xã hội toàn cầu.

Các dự án từ việc cấp các chương trình học bổng cho công dân toàn cầu để đào tạo trở thành các lãnh đạo quốc tế, trang bị các kiến thức Quản trị G23.0 theo các Nhà Quản trị quốc tế hay việc thiết lập các công trình nghiên cứu hình thành lên xu hướng hội nhập và quản trị tổng thế trên phạm vi toàn thế giới. Đã đến lúc chúng ta cần nghiêm túc nhìn nhận lại lộ trình phát triển của nhân loại của Chính phủ, của các tổ chức, cá nhân và đặc biệt là năng lực lãnh đạo và quản trị quốc tế gắn với chuẩn IHHRM G23.0 Toàn cầu làm thước đo.

CÁC DỰ ÁN KHÁC:

 • Dự án phát triển Quản trị Giáo dục G23.0
 • Dự án Tái cấu trúc Hệ thống Quản trị của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa
 • Dự án Học tập suốt đời (UNESCO)
about project eas vietnam

Ý NGHĨA CỦA DỰ ÁN EAS VIỆT NAM

Xây dựng môi trường đẳng cấp Quốc tế ngay tại Việt Nam
Xây dựng thương hiệu người Việt Nam thành công toàn cầu
Hỗ trợ tài chính cho sự phát triển và hội nhập của Cá nhân và Tổ chức
Phát triển tài năng nhân lực Việt
Góp phần đổi mới nền giáo dục Việt Nam
Tăng hiệu quả, giải quyết từ gốc rễ vấn đề