DỰ ÁN HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG MẤT VIỆC LÀM VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẠI DỊCH COVID TẠI VIỆT NAM

Văn Phòng Học Bổng EAS Việt Nam khu vực Châu Á Thái Bình Dương công bố Chương trình hỗ trợ Công dân bị mất việc làm và bị ảnh hưởng do đại dịch Covid tại Việt Nam để CHUYỂN ĐỔI NGHỀ NGHIỆP hoặc NÂNG CAO NĂNG LỰC LÀM VIỆC để không bị thải loại do tổ chức hay doanh nghiệp bị ảnh hưởng do đại dịch Covid.

Văn Phòng Học Bổng EAS Việt Nam sẽ mở tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ đến tháng 12/2024 

dự án hỗ trơ người mất việc làm đại dịch covid

NỘI DUNG HỖ TRỢ

1. Đối với những người bị mất việc làm sẽ được EAS Việt Nam cấp học bổng hỗ trợ tái đào tạo lại năng lực làm việc (03 tháng học) để tiếp tục có cơ hội tìm lại việc làm.


2. Đối với những người muốn nâng cao năng lực làm việc để thích ứng với điều kiện mới của dịch Covid sẽ được EAS Việt Nam hỗ trợ học bổng (02 tháng học) để nâng cao năng lực làm việc.

 

internship